سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
حضرت علی(ع)- علوی ها

یکی از زیانهای اجتماعی دروغ  سلب اعتمادی است که از ناحیه مردم نصیب دروغ گو میشود .اعتماد مردم بهترین راه موفقیت است بیشتر موانعی که درراه وصول به هدفها پیدا میشود به وسیله جلب اعتماد مردم برطرف میگردد.دروغگو خود را از این نعمت پرقیمت محروم میسازد  با پای خویش به سوی سیاه بختی میتازد .کسی که مورد بی اعتمادی قرار گرفت بایستی از جامعه کناره گیری کند و در گوشه ای به انتظار مرگ بنشیند زیرا دیگر نمیتواند در ان جامعه موفقیتی به دست اورد حضرت امیر المومنین فرمودکسی که خود را مسلمان میداند شایسته است که از سر و کار داشتن با دروغ بپرهیزد زیرا دروغ کارش  را به جایی میرساند که راستش را کسی باور نکند
چقدر تلخ است برای مردی که زنش سخن او را باور نکند خویشیانش شخنانش را باور نکنند دوستانش سخنانش را باور نکنند بیگانگان و دشمنان حسابشان روشن است دروغگو از بیچارگی خود سخن بگوید کسی نمیپذیرد از بیماریش سخن بگوید کسی نمیپذیرد از شخصیتش بگوید کسی نمیپذیرد از دیگران بگوید کسی نمیپذیرد.


برگرفته از کتاب رساله حقوق امام سجاد ص 60   
موضوع مطلب :