سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
حضرت علی(ع)- علوی ها

روزی  امیرمومنان به قصدجهاد از منزل خارج شد.ستاره شناسی رکاب اسب او را گرفت و گفت: یا علی(ع) امروز صلاح نمی بینم که از شهر خارج شوی چونکه ممکن است جانت را ازدست بدهی امام علی(ع) گفت: این را ازکجا چنین با اطمینان می گویی؟ ستاره شناس گفت: از ستاره بخت و اقبال تو دریافته ام!!!

بقیه اش را در ادامه مطلب بخوانید...

 

 روزی  امیرمومنان به قصدجهاد از منزل خارج شد.ستاره شناسی رکاب اسب او را گرفت و گفت: یا علی(ع) امروز صلاح نمی بینم که از شهر خارج شوی چونکه ممکن است جانت را ازدست بدهی امام علی(ع) گفت: این را ازکجا چنین با اطمینان می گویی؟ ستاره شناس گفت: از ستاره بخت و اقبال تو دریافته ام!!!امام علی(ع) گفت:بیهوده خود را درعذاب افکنده ای چون زندگی ومرگ هر انسانی در دست خداوند است و این هایی که تو می گویی جز خرافات چیز دیگری نمی تواند باشد. گویند حضرت علی(ع) در آن جنگ با دشمنان اسلام چنان شجاعانه و دلیرانه پیکار نمود که از کافران اندکی باقی نماند.

 

منتظر نظرات گرمتونم ...
موضوع مطلب :